Click more...    Click more...
 
ดูรายละเอียด:

กิจกรรมช่วงเช้า

Date : 08 Jul 2023 View: 198
ดูรายละเอียด:

กิจกรรม Happy Day

Date : 08 Jul 2023 View: 174
ดูรายละเอียด:

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนระดับชั้นNursery ห้อง Five Stones ประจำปีการศึกษา 2566

Date : 05 Jul 2023 View: 235
ดูรายละเอียด:

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ห้อง Love ประจำปีการศึกษา 2566

Date : 05 Jul 2023 View: 122
ดูรายละเอียด:

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ห้อง Joy ประจำปีการศึกษา 2566

Date : 05 Jul 2023 View: 152
ดูรายละเอียด:

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 ห้อง Sunshine ประจำปีการศึกษา 2566

Date : 05 Jul 2023 View: 137
ดูรายละเอียด:

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 ห้อง Sunflower ประจำปีการศึกษา 2566

Date : 05 Jul 2023 View: 143
ดูรายละเอียด:

.ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ห้อง Grace ประจำปีการศึกษา 2566

Date : 05 Jul 2023 View: 141
ดูรายละเอียด:

กิจกรรมโครงการให้ด้วยรัก

Date : 05 Jul 2023 View: 121
ดูรายละเอียด:

กิจกรรมค่ายเด็กที่ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

Date : 05 Jul 2023 View: 126
ดูรายละเอียด:

ภาพกิจกรรม Mother Day 2022

Date : 05 Jul 2023 View: 127
ดูรายละเอียด:

ภาพกิจกรรมประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2566

Date : 05 Jul 2023 View: 126
ดูรายละเอียด:

ภาพกิจกรรมโครงการ My Dream My Love ปี 2023

Date : 05 Jul 2023 View: 119
ดูรายละเอียด:

ภาพกิจกรรมทัศนศึกษาปี2022 เด็กชั้นอนุบาล 3

Date : 05 Jul 2023 View: 141
ดูรายละเอียด:

ภาพกิจกรรมทัศนศึกษาปี2022 เด็กชั้นอนุบาล 2

Date : 05 Jul 2023 View: 114
ดูรายละเอียด:

ภาพคุณครูและเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดของเล่น อุปกรณ์ต่างๆ ก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษาเพื่อป้องกันเชื้อโรค ปลอดภัยกับเด็กๆ

Date : 05 Jul 2023 View: 123
ดูรายละเอียด:

กิจกรรม Colourful Party 2022

Date : 05 Jul 2023 View: 117
ดูรายละเอียด:

กิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่เกี่ยวกับเรื่องเงิน

Date : 05 Jul 2023 View: 112
ดูรายละเอียด:

กิจกรรม Cooking Day 2022

Date : 05 Jul 2023 View: 146
ดูรายละเอียด:

กิจกรรมพิเศษ รักษ์โลก

Date : 05 Jul 2023 View: 125
ดูรายละเอียด:

ภาพพิธีมอบประกาศนียบัตรเด็กที่จบชั้นอนุบาล 3 ประจำปีการศึกษา 2563

Date : 05 Jul 2023 View: 117
ดูรายละเอียด:

ภาพบรรยากาศ งาน Concert ปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2563

Date : 05 Jul 2023 View: 119
ดูรายละเอียด:

ภาพบรรยากาศการซ้อมอพยพหนีไฟประจำปีการศึกษา 2563

Date : 05 Jul 2023 View: 137
ดูรายละเอียด:

กิจกรรม ?วันหนูสุขภาพดี? ปี 2022

Date : 05 Jul 2023 View: 109
ดูรายละเอียด:

ภาพกิจกรรม Christmas Funfair 2022

Date : 05 Jul 2023 View: 119
ดูรายละเอียด:

ภาพกิจกรรม Sport Day 2022

Date : 05 Jul 2023 View: 124
ดูรายละเอียด:

ภาพกิจกรรม Father Day 2022

Date : 05 Jul 2023 View: 138
ดูรายละเอียด:

รับสมัครคุณครูต่างชาติ 1 ตำแหน่ง ตามรายละเอียดค่ะ สนใจติดต่อ: 026320983

Date : 05 Feb 2023 View: 211
ดูรายละเอียด:

รับสมัครคุณครูอนุบาล

Date : 05 Feb 2023 View: 231
ดูรายละเอียด:

The school tour of Rainbowland 2023

Date : 05 Feb 2023 View: 272