ภาพคุณครูและเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดของเล่น อุปกรณ์ต่างๆ ก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษาเพื่อป้องกันเชื้อโรค ปลอดภัยกับเด็กๆ
date: 05 กรกฎาคม 2023  |  view: 132  


ภาพคุณครูและเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดของเล่น อุปกรณ์ต่างๆ ก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษาเพื่อป้องกันเชื้อโรค ปลอดภัยกับเด็กๆ
 

Back to Top