กิจกรรมค่ายเด็กที่ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
date: 05 กรกฎาคม 2023  |  view: 141  


เป็นโครงการค่ายด้วยรักของสถานรับเลี้ยงเด็กเรนโบว์แลนด์ ที่จัดขึ้นในเดือนตุลาคม  มีคุณครูไปจัดค่ายให้กับเด็กบนดอยโดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง คุณครู และภาคส่วนต่างๆเพื่ทำสิ่งที่ดีให้กับสังคม และอวยพรคุณครูและเด็กในที่ห่างไกล
 

Back to Top