กิจกรรมช่วงเช้า
date: 08 กรกฎาคม 2023  |  view: 197  


เด็กๆได้ออกกำลังกายก่อนเข้าเรียน  ให้จิตใจแจ่มใส อารมณ์ดี มีความสุข สุขภาพแข็งแรงผ่านเครื่องเล่นสนามมากมาย

 

Back to Top