กิจกรรม Colourful Party 2022
date: 05 กรกฎาคม 2023  |  view: 135  


กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ ก่อนปิดภาคเรียน บรรยากาศที่มีความสุข มีเกมส์สนุกสนาน และรับประทานอาหารที่นำมาร่วมกัน
 

Back to Top