กิจกรรม Happy Day
date: 08 กรกฎาคม 2023  |  view: 285  


ทุกวันศุกร์เด็กๆจะได้สนุกสนานกับโปรแกรมกิจกรรม Happy Day ในช่วงเช้า  ผ่านบทเพลงเคลื่อนไหวเข้าจังหวะ เกมส์สนุกสนาน ละครข้อคิดสอนใจ ให้เด็กได้ปฏิบัติตนในทางที่ดี ความรักผู้อื่น แบ่งปันผู้อื่น และสิ่งดีมากมายบนพื้นฐานของพระคัมภีร์

 

Back to Top