ภาพกิจกรรมโครงการ My Dream My Love ปี 2023
date: 05 กรกฎาคม 2023  |  view: 226  


ส่งเสริมให้เด็กรูัจักอาชีพต่างๆ เด็กๆใส่ชุดอาชีพมาร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมเบิญผู้ปกครองแบ่งปันอาชีพให้ความรู้กับเด็ก
 

Back to Top