ภาพกิจกรรมทัศนศึกษาปี2022 เด็กชั้นอนุบาล 3
date: 05 กรกฎาคม 2023  |  view: 218  


เด็กชั้นอนุบาล 3 ได้มีประสบการณ์เรียนรู้นอกสถานที่  สวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ สนุกสนานตื่นเต้น กับประสบการณ์ใหม่ๆ
 

Back to Top