ภาพกิจกรรมทัศนศึกษาปี2022 เด็กชั้นอนุบาล 2
date: 05 กรกฎาคม 2023  |  view: 127  


เด็กชั้นอนุบาล 2 ได้มีประสบการณ์เรียนรู้นอกสถานที่ ท้องฟ้าจำลอง สนุกสนานตื่นเต้น กับประสบการณ์ใหม่ๆ
 

Back to Top