ดูรายละเอียด:

ภาพคุณครูและเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดของเล่น อุปกรณ์ต่างๆ ก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษาเพื่อป้องกันเชื้อโรค ปลอดภัยกับเด็กๆ

Date : 05 Jul 2023 View: 199
ดูรายละเอียด:

กิจกรรม Colourful Party 2022

Date : 05 Jul 2023 View: 197
ดูรายละเอียด:

กิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่เกี่ยวกับเรื่องเงิน

Date : 05 Jul 2023 View: 231
ดูรายละเอียด:

กิจกรรม Cooking Day 2022

Date : 05 Jul 2023 View: 259
ดูรายละเอียด:

กิจกรรมพิเศษ รักษ์โลก

Date : 05 Jul 2023 View: 199
ดูรายละเอียด:

ภาพพิธีมอบประกาศนียบัตรเด็กที่จบชั้นอนุบาล 3 ประจำปีการศึกษา 2563

Date : 05 Jul 2023 View: 231
ดูรายละเอียด:

ภาพบรรยากาศ งาน Concert ปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2563

Date : 05 Jul 2023 View: 193
ดูรายละเอียด:

ภาพบรรยากาศการซ้อมอพยพหนีไฟประจำปีการศึกษา 2563

Date : 05 Jul 2023 View: 223
ดูรายละเอียด:

กิจกรรม ?วันหนูสุขภาพดี? ปี 2022

Date : 05 Jul 2023 View: 222
  l<     <<     1     3     >>     >l  
 

Back to Top