กิจกรรม Cooking Day 2022
date: 05 กรกฎาคม 2023  |  view: 259  


เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กเตรียมอาหารและนำอาหารมาขายให้กับผู้ปกครองเข้ามาอุดหนุนให้กำลังใจผลงานของเด็กๆ เกิดทักษะผ่านการลงมือทำ ภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง ฝึกทักษะสังคม สนุกสนาน อิ่มอร่อยมากค่ะ
 

Back to Top