กิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่เกี่ยวกับเรื่องเงิน
date: 05 กรกฎาคม 2023  |  view: 111  


กิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่เกี่ยวกับเรื่องเงิน ให้เด็กมีโจทย์นำเงินมาคนละ100บาทไปใช้จ่ายซื้อของที่ห้องโลตัส ไม่เกิน100บาท ส่งเสริมพัฒนาการคิดวิเคราะห์ บวก ลบ และพัฒนาการด้านสังคมการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
 

Back to Top