ทัศนศึกษาชั้นอนุบาล 3 # ซาฟารีเวิลด์
date: 11 ธันวาคม 2019  |  view: 110  

เพราะโลกแห่งการเรียนรู้มีหลายสิ่งหลายอย่างรอเด็กๆอยู่นอกห้องเรียน ความทรงจำที่ประทับใจนะคะ^^
 

Back to Top