มาทำการถ่ายทำวีดิทัศน์เกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมการจัดประสบการณืเรียนรู้ และคุณภาพเด็กปฐมวัยค่ะ
date: 12 ตุลาคม 2018  |  view: 234  


ในวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 สถานรับเลี้ยงเด็กเรนโบว์แลนด์ได้ถูกเลือกจากกรมส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิิการเด็กและเยาวชน ในฐานะสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนที่ดำเนินการตามมาตราฐานระดับดีมาก มาทำการถ่ายทำวีดิทัศน์เกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมการจัดประสบการณืเรียนรู้ และคุณภาพเด็กปฐมวัยค่ะ ...เรนโบว์แลนด์โรงเรียนแห่งความรักขอบคุณพระเจ้าค่ะ^^

 

Back to Top