วันนี้เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาสังคมต้นสังกัด ได้เข้าตรวจเยี่ยมชมสถานรับเลี้ยงเด็กในการเปิดภาคเรียน
date: 27 พฤศจิกายน 2021  |  view: 273  


    วันนี้เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาสังคมต้นสังกัด ได้เข้าตรวจเยี่ยมชมสถานรับเลี้ยงเด็กในการเปิดภาคเรียน ดูการปฏิบัติงานในมาตรการต่างๆ เยี่ยมชมพื้นที่ด้านในห้องเรียน ห้องครัว ห้องเตรียมอาหาร ห้องน้ำเด็ก ห้องประกอบ  พร้อมดูเอกสารข้อมูลวัคซีน ATK รายละเอียดทั่วไป ขอบพระคุณสำหรับการตรวจเยี่ยม และคำแนะนำที่ดีค่ะ ขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือทุกเรื่องร่วมกันอย่างดีมากๆค่ะ

 

Back to Top