ทุกเช้าคุณ ครูจะเล่าพระคำให้กับเด็กๆฟังก่อนเข้าห้องเรียนเป็นการปลูกฝังด้านคุณธรรม
date: 27 พฤศจิกายน 2021  |  view: 178  


   ทุกเช้าคุณ ครูจะเล่าพระคำให้กับเด็กๆฟังก่อนเข้าห้องเรียนเป็นการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรมให้เด็กๆค่ะ "จงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไปและเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่?แล้วเขาจะไม่พรากจากทางนั้น" สุภาษิต22:6
 

Back to Top