มาตราการรักษาความปลอดภัยช่วงโควิด คุณครูจะมีการตรวจวัดอุณหภูมิเด็กวันละ2 ครั้ง
date: 27 พฤศจิกายน 2021  |  view: 158  

     มาตราการรักษาความปลอดภัยช่วงโควิด คุณครูจะมีการตรวจวัดอุณหภูมิเด็กวันละ2 ครั้ง ก่อนเข้าร.ร.และหลังแปรงฟันค่ะ ชั้น K.3 ค่ะ
 

Back to Top