มาตราการรักษาความปลอดภัยโควิด ในส่วนของบัตรคิวรับเด็กคุณ
date: 27 พฤศจิกายน 2021  |  view: 130  


มาตราการรักษาความปลอดภัยโควิด ในส่วนของบัตรคิวรับเด็กคุณ ครูจะฉีดพ่นแอลกอฮอล์ ทุกครั้งก่อนใช้และหลังใช้ค่ะ
 

Back to Top