น้อง Nursery สนุกสนานกับ ช่วงเวลา Sand play ...
date: 25 สิงหาคม 2020  |  view: 128  
น้อง Nursery สนุกสนานกับ ช่วงเวลา Sand play ...การเล่นทรายช่วยให้เด็กได้มีพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมจินตนาการ ทักษะสังคมเล่นกับเพื่อนๆ..สนุกสนานมากค่ะ
 

Back to Top